מהו ספר עב”י שמזכיר רבי יעקב צמח

946 views
0 Comments

ב.ה כבוד הרב שליט”א, בהגהות לרב יעקב צמח, תמיד הוא מזכיר את ספר עב”י, מה הר”ת של ספר זה. בתודה ובברכה, יצחק

Changed status to publish

יתכן שמפנה לספרו “עדות ביעקב”

בכל אופן כדי לדעת באופן מוחלט צריך לבחון כל מקרה לגופו

בברכה

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.