היכן יש לומר את הפסוק המתחיל באות הראשונה של שמו ומסיים באות האחרונה?

1.43K views
0 Comments

ראיתי שינויים בין הסידורים היכן יש לומר את הפסוק. מה למעשה?

Changed status to publish

עיין סידור עוד יוסף חי, וכן אנן אבתריה בסידור שים שלום, לומר יהיו לרצון אחר ‘עשה למען’, ולאחריו לסדר כל התחנונים, כגון תפילת רב ופסוק המתחיל ומסתיים באותיות שמו, ולאחריו לחזור על פסוק ‘יהיו לרצון’ ועושה שלום. והוא מיוסד ע”פ מ”ש הרב בא”ח (בשלח כג) בשם חסד לאלפים וז”ל:
ואחר שיאמר הושיעה ימינך וענני יאמר תכף יהיו לרצון אמרי פי פעם שנית, ויש נוהגים לומר תפילת רב, שהיא אחד עשר פעמים חיים, ומנהג יפה הוא, ובחסד לאלפים כתב, אחר שיאמר ומלאך ה’ דוחה, יאמר קבל רנת עמך שגבינו טהרינו נורא, ויכוין בראשי תיבות בשם קרע שט”ן, ואחר כל התחנונים שנוהג להוסיף, יחזור לומר פעם שלישית פסוק יהיו לרצון.

Answered question