האם יש לומר ‘כל נדרי’ בקמץ חטוף או בקמץ רחב?

160 views
0 Comments

האם יש לומר ‘כל נדרי’ בקמץ חטוף או בקמץ רחב?

Unselected an answer

שלום וברכה.

שאלה זו הינה שאלה בדקדוק הארמי, ורבותינו המקובלים לא גילו דעתם בזה [למעט רבי מנחם די לונזאנו, אך מחכמת הדקדוק ולא מחכמת הסוד].

אינני בקיא דיו בתורת הדקדוק על מנת להכריע בשאלות מעין אלו, אך ראיתי שהסידורים המדוייקים כתבו בקמץ חטוף, עיין מחזורי איש מצליח ועוד יוסף חי, ובמחזור שים שלום סמכתי עליהם.

לעומת זאת ראיתי שדעת הרב בן ציון מוצפי שליט”א לומר ‘כל’ בקמץ רחב, ושכן מנהג העיראקים וחלק מבני המערב (מרוקו) ועוד עדות.

ועיין עוד מה שהאריך בזה במאמר בספר ויען שמואל חלק כ’ עמ’ תכו.

Unselected an answer