אפשר לתקן שגיאות בסידור?

222 views
0 Comments

כבוד הרב שלום,

1. האם מותר למחוק שגיאות בסידור באמצעות עפרון? כולל שמות קדש כדוג’ ראשי העמודים השגויים?
2. האם מותר להדפיס התיקונים ולהדביקם מעל דפים שגויים?

בתודה מראש

Changed status to publish

שלום שמעון ותודה על השאלה החשובה.

דעת הש”ך (סי’ רע”ו סקי”ב) שמותר למחוק שם שנכתב שלא בקדושה לצורך תיקון. אך דעת הפרי חדש שיש בזה איסור דאורייתא. והאריך בזה בשו”ת רעק”א (תנינא סי’ ט”ו), והעלה להחמיר. ובשו”ת יביע אומר העלה שאין להקל כי אם בצירוף ספק נוסף [כגון מחיקת שמות קודש במסך מחשב].

למעשה אין להקל למחוק את השמות הללו אף שלא נכתבו בקדושה [כיוון שהסידור מודפס ע”ע מכונה ולא ע”י אדם], ואפילו על מנת לתקן.

אך בכיסוי השמות אין איסור כלל, ולכן ניתן לכתחילה להדפיס דף חדש ולהדביק מעל הדף עם הטעויות.

בוחן כליות יצילנו משגיאות.

בברכת התורה

Answered question