Sale!

Machzor Sim Shalom 7 Vol Set

370.00

סט מחזורים בשילוב כוונות קצרות מתורת הקבלה, הכולל 7 כרכים מהודרים, נייר קרם איכותי בכריכת דמוי עור משובחת.

וכן לראשונה
תמצית כוונות הרש”ש בטבלאות פשוטות למתחילים, כולל ביאור נרחב, נוספו בסוף המחזורים.

הסדרה כוללת:

סליחות – כולל סדר השכמת הבוקר, תיקון חצות, יחודים, יחודים לחודש אלול, סדר הסליחות, וסדר התרת נדרים. בנוסף, עמידה לעשרת ימי תשובה, כולל הרחבות לכוונות הנסירה לכל יום מעשרת ימי תשובה.
ראש השנה – כולל סדר הסימנים, כוונות התקיעות והתעוררות לתקיעות ממו”ר הרש”ש, סדר התשליך, סדר עליה לקברי צדיקים, פדיון נפש, ד’ מיתות בית דין, ומלקות ע”פ הסוד.
יום הכיפורים – כולל תפילות והנהגות מיוחדות לערב החג, סדר יום הכיפורים מוגה ומדוקדק בי”ג נפה, וכן כוונות קצרות וליקוטי דברים מגדולי המקובלים מענייני היום הקדוש.
סוכות – כולל את סדר חג הסוכות, מוגה ומדוקדק בי”ג נפה, וכן כוונות קצרות, וליקוטי דברים מגדולי המקובלים מענייני החג הקדוש. כוונות לסדר ההושענות, לנטילת לולב, ולישיבה בסוכה
חגים דרבנן – כולל סדר הדלקת נרות חנוכה, סדר ט”ו בשבט, סדר פורים וחודש אדר, יום ט”ו באב. כולל התעוררות, כוונות והנהגות מגדולי המקובלים.
פסח – סדר חג הפסח, כולל בדיקת וביעור חמץ, סדר אפיית מצת מצווה, תפילות וסגולות לערב החג, כל תפילות החג כולל כוונות ערבית פסח, ו”קריאי מועד” – לימוד לליל שביעי של פסח.
שבועות – כולל “קריאי מועד” – לימוד לליל חג השבועות מדוייק ומדוקדק לדעת האר”י ותלמידיו. וכן הרחבות וטבלאות לביאור כוונות כ”ד קישוטי כלה והטבילה באשמורת הבוקר.

שים לב! התמונה כוללת ח’ כרכים, והינה להמחשה בלבד. בעתיד הסט אכן יכלול ח’ כרכים.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Machzor Sim Shalom 7 Vol Set”

Your email address will not be published. Required fields are marked *