מתכון החרוסת של רבנו האר"י

כיצד היה מכין רבנו האר"י את החרוסת?

כך כתב רבי חיים ויטאל בשער התפילה (כתב יד ספר שער הכוונות פ"ג ע"ד):

הנה חקרתי את פי אמו של מורי ז"ל מה מיני פירות היה מניח בחרוסת ואמרה לי כי אלו הם הדברים שהיה רגיל תמיד להניח מורי להניח בחרוסת:

ג' מיני תבלין והם: שבולת נרד (אזוביון=לבנדר), זנגביל, וקנילה הנקרא קינמון.

ושבעה מיני פירות, והם: ענבים, ותאנים, ורמונים, ותמרים, ואגוזים, ותפוחים, ופיראס (חבושים).

אבל האשכנזים נוהגים לשים עיקר החרוסת מן ג' דברים אלו, ואלו הם היותר מוכרחים והם ר"ת אב"ן בלשון אשכנז, והם: אגוזים תפוחים ופיראס (חבושים)… ונותנים סימן "ובחרוש"ת אב"ן למלאת.