כוונות ראש השנה והשופר

 

הרב מרדכי עטיה שליט”א – כוונות ראש השנה