כוונות העמידה

רבנים שונים – כוונות העמידה

 

הרב מרדכי עטיה שליט”א – כוונת ה’ שפתח תפתח כ”ב אתוון

 

הרב מרדכי עטיה שליט”א – כוונות העמידה