לוח תיקונים


לוח תיקונים

'כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לדפוס בלא שגיאות'. לוח שגיאות שנפלו בסידור השלם.