חוברת שים שלום לפורים


חוברת שים שלום לפורים

חוברת שים שלום לפורים כולל מגילת אסתר עם פנינים מכל פרדס התורה, וכל שמות הקודש הרמוזים בה. כוונות נפלאות לכל מצוות היום, ותפילות לכל שלב ביום הקדוש.