חוברת שים שלום לט"ו בשבט


חוברת שים שלום לט"ו בשבט

סדר ט"ו בשבט ע"פ הסוד, כולל הקדמה המבארת את עניינו של הסדר והקשר הנפלא שלו לימי השובבי"ם.