חוברת שים שלום לחנוכה


חוברת שים שלום לחנוכה

כוללת ביאור סדר הדלקת נרות משלל ספרים, סדר ההדלקה הלכה למעשה, ותשובה בדין זמן הדלקת נרות החנוכה.