זמירון שים שלום


זמירון שים שלום

320 עמודים מלאי תוכן, סדר תיקון סעודה כוונות קצרות, תפילות וסגולות, ומאות שירים כולל סדר הבקשות לשבת השלם.