הגדה של פסח שים שלום


הגדה של פסח שים שלום

הגדה של פסח, כולל סדר הנשיאים, ברכת האילנות, ספירת העומר, תפילות וסגולות, ביאור משולב ע"פ הפשט בהגדה, ולקט פנינים מכל פרדס התורה. כוונות קצרות כדרכנו בקודש מלוות את ההגדה לכל אורכה.