צפייה בתוכן הסידורים


הגדה של פסח שים שלום

הגדה של פסח, כולל סדר הנשיאים, ברכת האילנות, ספירת העומר, תפילות וסגולות, ביאור משולב ע"פ הפשט בהגדה, ולקט פנינים מכל פרדס התורה. כוונות קצרות כדרכנו בקודש מלוות את ההגדה לכל אורכה.

קרא עוד

חוברת שים שלום לפורים

חוברת שים שלום לפורים כולל מגילת אסתר עם פנינים מכל פרדס התורה, וכל שמות הקודש הרמוזים בה. כוונות נפלאות לכל מצוות היום, ותפילות לכל שלב ביום הקדוש.

קרא עוד

חוברת שים שלום לחנוכה

כוללת ביאור סדר הדלקת נרות משלל ספרים, סדר ההדלקה הלכה למעשה, ותשובה בדין זמן הדלקת נרות החנוכה.

קרא עוד

חוברת שים שלום לט"ו בשבט

סדר ט"ו בשבט ע"פ הסוד, כולל הקדמה המבארת את עניינו של הסדר והקשר הנפלא שלו לימי השובבי"ם.

קרא עוד

לוח תיקונים

'כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לדפוס בלא שגיאות'. לוח שגיאות שנפלו בסידור השלם.

קרא עוד

מדינה ומה דינה

שקלא וטריא בענייני השקפה

קרא עוד

זמירון שים שלום

320 עמודים מלאי תוכן, סדר תיקון סעודה כוונות קצרות, תפילות וסגולות, ומאות שירים כולל סדר הבקשות לשבת השלם.

קרא עוד