כרטיס כוונות לימי בין המצרים


כוונות התפילה לימי בין המצרים

כתב הרב בשעה"כ (דפ"ט ע"ג):

גם צריך לכוין כוונות אלו בעמידה בכל הימים ההם. הנה בברכת אבות באותה ההוי"ה הראשונה, תכוין שתאיר זו ההוי"ה אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות שלפניה והיא טדה"ד.

ובהוי"ה של 'אתה גבור' תכוין שתאיר הוי"ה זו אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות שלאחריו, והיא כוז"ו.

ובהוי"ה שלישית שב'אתה קדוש' תכוין שתאיר זו ההוי"ה אל תמורתה בא"ב דא"ת ב"ש, והיא מצפ"ץ. והנה ג' שמות הנז' טדה"ד וכוז"ו ומצפ"ץ הם בגי' שי"ן עם הכולל.

ובברכת 'רצה' תכוין כי מלת רצה היא בגי' אלהים דמילוי ההין. כי 'רצה' הם אותיות 'צרה', והוא סוד 'ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע', שהוא שם אלהים דההין. וזה סוד בין המצרים, כי מן השם הנזכר שהוא דין יוצאות בימים האלו הצרות. גם תוסיף שם אדנ"י עם 'רצה' של אלהים הנזכר, ויהיו בגי' שי"ן. ותכוין כי שני בתי דינין אלו שהם אלהי"ם ואדנ"י, שהם סוד בין המצרים, ב' מצרים העולים בגי' שי"ן, יתמתקו ע"י ג' השמות הראשונות שנתכוונת בהם בשלוש ברכות הראשונות, והם טדה"ד כוז"ו מצפ"ץ, העולים בגי' שי"ן כנזכר, ועי"כ אותיות 'צרה' יתהפכו לרחמים, ויהיו 'רצה ה' אלהינו'.

ובברכת 'שים שלום' באותם שתי שינין שבר"ת של 'שים שלום' תכוין אל שתי השינין הנ"ל. גם התיבות עצמם של 'שים שלום' שניהם יחד עולות בגי' שי"ן שי"ן הנזכרים, ועוד יתירים ו' כנגד ו' שמות הנזכרים, והם שם יהו"ה וג' תמורות, והם טדה"ד כוז"ו מצפ"ץ ושם אלהים ושם אדנ"י.

לחץ כאן לצפיה, והורדת כרטיס הכוונות לימי בין המיצרים

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.