מאמרים


לוח ההפסקות השלם לתפילה, למען לא נכשל ח"ו בדיבור אסור

קרא עוד

כרטיס כוונות אמן יהא שמיה רבא לסידור

קרא עוד

כוונות קשירת הציצית ע"פ תורת הסוד והקבלה הלכה למעשה

קרא עוד

כרטיס להורדה, הכולל את כל כוונות ימי בין המיצרים, כך שלא תזדקק לדפדוף, ובכך לא תפגע כוונתך

קרא עוד