מחזור שים שלום לראש השנה


מחזור לראש השנה, כולל סדר הסימנים, כוונות התקיעות והתשליך בקיצור נמרץ ומסודר בצורה נפלאה ונוחה. סדר עליה לקברי צדיקים, פדיון נפש, ד' מיתות בית דין, ומלקות ע"פ הסוד. התעוררות לתקיעות ממו"ר הרש"ש ועוד תוספות נפלאות!


  • קטגוריה: סידורים

מחיר:40


קנה עכשיו!